Maak het
verschil
met SCR


Uw organisatie kan zich alleen doeltreffend en doelmatig tegen risico’s wapenen als u goed inzicht heeft in de risico’s die de organisatie bedreigen. Met het juiste risico- en continuïteitsmanagement kunt u hét verschil maken.
Wij helpen u bij het systematisch in kaart brengen van risico’s en het verschaffen van inzicht in de daadwerkelijke bedreigingen voor uw organisatie. Hiermee kunt u duidelijke prioriteiten stellen en beslissingen nemen ten aanzien van de nodige beheersmaatregelen.

Hoe wij werken

En het belang van risico- en continuïteitsmanagement

Veranderende context

Wanneer we de laatste jaren nader bekijken kunnen we vaststellen dat het aantal risico’s voor ondernemingen zijn toegenomen en complexer zijn geworden. Dit heeft te maken met nieuwe bedrijfstechnieken, automatisering, schaalvergroting en technologische ontwikkelingen. Ook spelen maatschappelijke ontwikkelingen als milieu, criminaliteit, terroristische dreigingen, consumentengedrag, globalisering, mediagebruik en snel veranderende wetgeving een belangrijke rol.

Kansen door risicomanagement

Deze risico’s komen van diverse kanten, zijn er in vele soorten en maten en bewegen zich in 1001 richtingen. Het is de kunst om uw risico’s zó te managen dat deze inzichtelijk en beheersbaar zijn. Dankzij nieuwe inzichten, verbeterde methodieken en de sterk vergrote deskundigheid biedt risico- en continuïteitsmanagement nu meer dan ooit kansen. Met risico- en continuïteitsmanagement kunt u hét verschil maken. In een marktsegment, in de keten, in de kring van stakeholders, naar opdrachtgevers.

Uw onderneming

Mogelijk zijn deze onderwerpen ook voor uw onderneming belangrijke ontwikkelingen die onzekerheid en (nieuwe) risico’s met zich mee brengen. Het tijdig onderkennen en op de juiste wijze anticiperen op deze ontwikkelingen met de eventuele impact daarvan voor uw organisatie, zijn cruciaal voor het welzijn en de continuïteit van de onderneming.

Onze kracht

Vandaag de dag zijn risico- en continuïteitsmanagement instrumenten om uw calamiteitenorganisatie up-to-date te krijgen en houden. Maar ook om de concurrentiekracht van de onderneming te benutten en vergroten. De realisatie van uw doelstellingen en de continuïteit van uw organisatie hangen mede af van het tijdig signaleren en juist interpreteren van risico's en treffen van passende maatregelen, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Dat is risicomanagement!

Onze referenties

SCR is sinds 2006 actief in brede werkveld van Risicomanagement en Continuïteitsmanagement en een deskundig partner op het gebied van risicobeheersing en continuïteitsmanagement. SCR adviseert en ondersteunt u in het gehele proces van risicobeheersing, dat wil zeggen van het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren tot het onderhouden en evalueren van effectief risicomanagement.

Klaas Kalverdijk, SCR Consultancy